Waar je let op bij een kinderdagverblijf?

Waar let je op bij het kiezen van een kinderdagverblijf? Om ouders te helpen hebben we bij Bicopa een checklist samengesteld. Deze checklist geeft houvast en helpt je om de juiste vragen te stellen aan het kinderdagverblijf. Dus, waar je let op bij een kinderdagverblijf?

1. Praktische zaken

 • Is er plaats?
 • Wat zijn de kosten?
 • Wat zijn de opvang/openingstijden?
 • Zijn de dagen vast of flexibel?
 • Is het mogelijk om uw kind hele of halve dagen te brengen?
 • Is er een minimum aantal dagen dat u af moet nemen?

Wat voor de één wel werkt, werkt soms voor de ander niet.

Als je bekenden om advies vraagt, houd dan wel in je achterhoofd dat het kiezen van kinderopvang een heel persoonlijke keuze is. Misschien zijn je vrienden niet zo blij met hun opvang omdat er te weinig regels zijn, maar ben jij juist op zoek naar een plekje waar je kind de ruimte krijgt om zelf dingen te ontdekken.

2. Gezondheid en veiligheid

Vader leert kind veilig fietsen
 • Welke ruimten zijn er om binnen en buiten te spelen en om te slapen?
 • En zien deze er schoon en opgeruimd uit?
 • Hoe zorgt dit kinderdagverblijf voor een veilige omgeving voor uw kind?
 • Wat gebeurt er als uw kind ziek is?
 • Wat krijgt uw kind te eten en te drinken?
 • Gaat uw kind regelmatig naar buiten? Hoe vaak? Wat doet het dan?
 • Zijn er momenten op een dag dat een medewerker alleen is met uw kind?
 • Is er een vertrouwenspersoon met wie u kunt praten als u zich zorgen maakt over uw kind of over de medewerkers?

3. Emotionele veiligheid

 • Op welke manier kunt u samen met uw kind wennen aan het kinderdagverblijf?
 • Hoeveel kinderen zijn er in de groep van uw kind? Welke leeftijd hebben de kinderen?
 • Hoeveel leidsters werken er per groep?
 • Ziet uw kind dagelijks/wekelijks dezelfde leidsters?
 • Hoe ziet het dagritme eruit in dit kinderdagverblijf?
 • Op welke manier wordt er rekening gehouden met het slaap- en eetritme van uw kind?
 • Heeft uw kind een eigen bedje in dit kinderdagverblijf?
 • Hoe gaan de medewerkers met de kinderen om (praten, kijken en luisteren)?
 • Hoe wordt er omgegaan met uw eigen suggesties over opvoeden?
 • Wat zijn de mogelijkheden om in de groep te kijken hoe het met uw kind gaat?

4. Ontwikkeling van uw kind

 • Spreken de medewerkers in dit kinderdagverblijf goed Nederlands?
 • Welke activiteiten worden per dag aangeboden?
 • Welke informatie krijgt u elke dag over uw kind?
 • Zijn er oudergesprekken? Hoe vaak? Wat wordt er besproken?
 • Hoe wordt er omgegaan met vragen, opmerkingen en zorgen over uw kind?

5. Kiezen voor kwaliteit

Alle kinderdagverblijven in Almere moeten aan landelijke kwaliteitseisen voldoen. Dit is geregeld in de Wet kinderopvang. Deze eisen zijn onder andere:

 • Alle leidsters hebben ten minste een diploma op mbo-3 niveau.
 • Het maximum aantal kinderen per groep en per medewerker is gebaseerd op de leeftijd van de kinderen.
 • Het maximum aantal medewerkers dat uw kind wekelijks ziet
 • De inrichting van de binnen- en buitenruimten past bij de leeftijd van de kinderen.

De GGD toetst op naleving van wettelijke kwaliteitseisen in opdracht van de gemeente Almere. Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staan alle GGD-inspectierapporten, zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

De gemeente heeft de taak te handhaven als er niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Heb jij zo’n plekje gevonden?

Schrijf je kindje dan zo snel mogelijk in, want op veel kinderdagverblijven bestaan wachtlijsten voor de populaire opvangdagen. Schrik hier niet van maar denk na over een creatieve oplossing als voor jouw gewenste opvangdag een wachtlijst bestaat.

Maak een afspraak

Je kunt je kind eenvoudig en gratis bij ons kinderdagverblijf inschrijven via de website. je krijgt een bevestiging van je inschrijving per e-mail. Via de inschrijving kom je op een wachtlijst.